>complement(547030..548031)
MTLWVIVSEPGYMDRQDAISVSANHPDPQYVAFFNRAIAGEFGEILEPSEQMILMNANAE
RGVYLNNATK