>complement(2694718..2695200)
MTKQLSFLPKIDRTATQEELEGVLESVRIHRQFGMMRKEMKVTPSYEIREHGPTHTVGKP
LEDVAIANIQQSKREEWLERMSVRIDQFLNRLGNGRAGSIQRDIIYKRYLEEEDVCDYMV
YNEIGMSERTYRRWKSKAFYKLAFALGLEVYETEETGGNE