>1609428..1610237
MTKNKPLKLTKENYYSQAANLDYMSVSQFKSFMDCEARTMAELHKEWSRNESTALLVGSY
THTAFESEQAFNDFVSENEKKIYKARGTGKRAEFEQADLMIETIKKDPLSMIVMDGEKEA
IVTANLFGTTWKAKLDVLNHDKKRIGDLKTTQELQKRFWSVKYNGWVSFIQAYDYVLQMA
VYKAMVECQFEGDYKPYIVAVTKQNPPDKAVIQFHQNWLDSEYSFLEEKMPRVIAVKNKE
LDAIRCEECEYCRATKQLKDAIDLEDLLK