>complement(2482472..2482894)
MTKKKYGLKLSTVRKLEDELCDYPNYHKQLEDLRSEIMTPWIPTDTNIGGEFVPSNTSKT
EMAVTNYLCS