>1830826..1832583
MTKKKTTASERYWEKRRGLEDKARLKLEKKTLNELESVFERALVKIQRQLLSQADLHDIT
QSEMLEDFSKRDQEKYRKYIEKNYEKLMESDEAYKQFIDEYFPSFDYAKVNRLLQLRADI
FSTLAGEAISSDVNGKFNNDLENITKRIYNSNSNTLMQLLGGSAPGLSKKELENILNYPW
SGKTFSSRLWGNISSLEQRLSNSIINSLASGEGVLEALRTMKNDGVVSGMFKLEQGKFNR
SIENLVRTEYSHFAVEGVRKSLKDVGIKQTQSWSAEDERVCSICGRRHGKEIKDDWHPPY
HGRCRCTEIPMVPEISDDIDKLYEEMFGDLLDEFASKQWGIKLNHPKSTTIANRFSLSKL
TEENIGDTERINDIINRTKDVISNYKNETGIDVIKLFEDKKFADKNNPYTDEKSKFIRYL
LKNNGFDGLPQKVTDVDDLIPVYRGIVDFKYGDDTSQDQIDRFLRSHFDISGARSSANGR
GSYFTSAKFKAQEYANNGNNGQLITAYLLEKINLLDDSIFLKEREAFRKIADNFGEDAKY
YAFLLSKNFLMDTQKDIYALISGYDGIQKGAIYNILNRTMLGVKK