>complement(9218..10021)
MTKIELSMDDIYTFMQCPLKYKLTKIHEIPSEDDYKSAVLYSKGIHQTISYFYYEVMQGR
LPTLRQMRDKWANYYYSIFEEDKRTKDNFLLARTGTDQQRTQQILNRGMEAIYAFYAENK
DNPGTPIAVNYPFRIAVQDDLILTGEFELIREYTDSNNKRMIEIVDFKTSNNKTDASSGF
FLRHDLRATAMFYAFQELFQSTPDRFVFDYIGTDKQLSLYRDENEIKRLKSVLKGVRNGI
KQEDFYPRQSFMCKSCPMMNYCDRLQF