>1700025..1700975
MTIPVFYTISDNYTPYAAVSIQSLIDHVDQNKDYTITLLVQNISDKHKKDLEDLSIKNVH
VNIFHIDDEM