>1613243..1613956
MTFLPSSPFFNTVYEKVTGMHGLIDLGGTFESQDSIKSRIFFRSKNIDSFCLFRNQIFSL
FASQEPFYIISSRTSERRWKVKVASRYEIEPKGNGNYGVFDIVFKSASPFSESVYTTLES
NSNEYMYNTNSFSVYNAGDEMVDPRSLHTPLLITFKGDSDKLKIKNKTTGDEWMYNGKTT
TNDIIRLDRVRSTKNSLSIVRDTNKKVISLNAGVNEFEIIGATGAFSISFDFRFYYF