>1598703..1599002
MTELERSKTISLVKPISHDATKTTYEVVELSEPTLLQVQQFYDEQTKSGSLSGMGLLIAL
VSGVPREAIKKMAFTDYKVCEVYMMGFLAYSPTGDHGAK