>complement(2383982..2385226)
MTDLNLILKKKFQEISEVDDFISKASTETDYFEPVTLSHGIPGLILFLDAYQKAYNTNTE
QIVHKYIMKL