>complement(5139357..5139764)
MTDDYQPYRKGAVFAKTGPCKHLHIVCNDPVYYPINDCFCILVVNVSSVKFGVPHDDSCI
LNAGDHGFIHHESYVVYHQAAIWRVDGVVEKHANGELEKHHEDFNELVFQRVLNGFDISE
RVSITNHRFWRKYCS