>2260798..2261445
MSVHNSIDTRVSNQEHSNSFFQTLLNIKHDIELQRKNAKLFKQNAIKVYGNKYGYRRVKF
YSELDMVEIVCPKHGVFKQTPHKHLKGFGCSKCNDSPVTTSKREYFSKQCDYGTGMLYVI
LCVGNNEKFYKIGITSKNSVKKRFHSKEKLPYEYFVLFEVKNDSDAIIELEKILHKLLND
YSYFPKIYFGGRTECFTTIEPILFLLEKLRLNTID