>2268936..2270219
MSTSDSIKQILGVKDKNIEILSCQEGFYKGKKVILAEAALIRTFHRCPLCKVSSEALVRN
GKKVSMILLNRCANKQTYLRLKKQRYHCRACHKYFTAQTYLVNRHCFISKQVHYHVLEEL
TENQSMKNIANHCHISVTTVQRTLSSLAFETKIRKSWLPKCLLFDEFRSLTTHHGTFSFS
CMDGNTGKLFDILPSRQKKDLVAYFMRFDRKAREKVRYIVTDMNAPYFSLMKECFPNAKA
IVDRFHIVQHLNKGFNQVRIRVMKQLNTKDKKQAKYYRQLKSLYKLLLKPADKLDFMTFK
KRRNFNWSYLTETEVVDRLLAISPELKATYSYYQELLSAYRDKDSEQFFQLLHSQLKELP
KELQQVKKAFFTYESGIRLAFTQPYSNGRLENLHTHIKTLKRVAYGFRNFSNMRTRIFLL
NGLITYK