>832097..832537
MSTQDANLANKKYDYIYFRGVNQLYLKRLKKSSNKFFVYKKCKIVPRMISKHLNNDHLIN
VNDYVPLTKEFIKKSVEKEVKHYLRFISYENKTKQMPELINFLEKTLEDKLFIVAKDYDP
LFSVFLRYYIQSLIEKYINELWINEW