>2755826..2756425
MSTARPDFQLDGSTVYATQETVNYLKPILESLSERHVDKVQTIERHIGRFNTPADVKRWM
ATRDGGIRIAALNVPSFELIGGRLVGSVNMVAYVFTTDAWGYAKDTRAEVIVSKLVRAMV
AKNAPPTAYSRAQNFRANNLYTSALDELGLALWTVEWSQQWYLDVPIDPTTLDDFITFGL
RGEVAEGAPEIEGEVQLPQ