>2214332..2215549
MSSSKYVGQLKQNNIQINSLRGSNDRAEKHMLEHEQALTEKTNLFMEYQQNELKKHTDDK
SNPHLVTKEQ