>3635412..3636785
MSRFIDLYVEQAVIGGIMLAAGRADGADMATDAIEGLTEDHFTATPHKVALRSYKRLNES
GSKIDLLTLTSDLEQLGVLESAGGFAYLAECSKNTPSFANLAAYCEKLREMYLGRRMTLA
LQVGIQKLSEPTTEGIADIIGNIQADISGIEHSADYGTEHITTGIDMSLETIQSIISGDI
WKHKTELGMATIDSAFGGFNNTDFIVVGGRPGMGKTMFSTTVTETVGLKNKKPVLFFSLE
MPVEQISERVAFHRARVSKEDLLSKVSGKMDEAWGKVSHCMKEFIDSPIYINDKPSLSVH
QVRAEARRMSKKLGGLGVVIVDYLQKMRMSDPENMNRSVGEIATGLKNLAKELRCPVIAL
AQLNRNLEQRANKRPVAADLRESGVIEQEADVIFMVYRDEKYNENTELKGITEIICVKSR
HAPGAEKTYHFSSRYSGLDPVDFTYSGQMQQEADYEC