>complement(428403..428828)
MSREIKFRVFIDYKIFYQDKYDEYGDNLTSIDICKKTITITGFHNYENVYRFEDEKVKLM
QYTGTKDKNNKEIYEGDIVKIIKQEGYGEYYNQVEYTAKIEHCISEFGLQPLNLKLSDES
IVEIEVIGNIYENKNLLEENK