>1587302..1588093
MSQWKWCVEDSTGNITKGWYKDNEKWYYLKDNGTMATSWIEDKDGRWYYLDESGAMKTGW
IKDKEKWYYLEPNSTGYKGEMYGNCTALIDGKSYKFDSTGALIEDSLVSDKCINFIKSWE
GFEKEGKKYYDCVGVLTQGYGMTGKEIEKLPDQISECEATKLLKEWINKKYAPVVKKDLD
SKAINLNQHEFDALVSFAYNCGTSGLLGSTLYKNVCNGIRDKDTIIANFQAWSNGGGKRI
EGLYRRRTKEAAMFLNADYTGNV