>complement(1132683..1133006)
MSQITEVEKWIKRNNRKNPKLVRSEGINHYIVYFDKGKTRVGIVYDGMYSRYGIMCYGAM
PNTDPFYCWQ