>293146..294213
MSQHQYYPQLKWKPAEYESLMLLDQTTLSGFTPIITIPDIDWDYENECYKKSLSSYLSDF
GINLAASWKANRPVLLDVKYLDKHGSSRHHPLDMCIQDARVNGKEIIPVVSPAYSTNYIH
AVQRNLINGLAISITPQTWHQFTSLVNHLNIHPSLIDVIIDFGDIQNATDSLKQQALSMV
NTLSGQAPWRNLILSSTAYPASQAGIPQHQVHHIPRHEYDLWMYVVQNFSNGRTPSFSDY
PTASSTITSVDPRFMSQYVSVRYSNDTSWIFVKGTAVKGNGWGQTKNLCTTLVSSPEYQV
FGSKFSWGDDYIYQRSLGANKSGGSKEWRKVAHTHHITLVVRQLYWLAQTQPAKP