>1449531..1450313
MSNWKWCVENQDGTITKGWYEDNGKWYFLKENGTMATGWIKDKDGRWYYLDESGAMKTGW
LKDKNKWYYLEPNSTGYKGQMYGNCITTIDGKSYSFDSTGAWIENSLVSSKCIDFIKSWE
GYFAKPYYDCVGVKTLGYGMTGKEIEGLEYVTEEQATNMLKDLIENKYAPAVKKDLDSKN
ITLKQHEFDALISFAYNCGVVGLVGSTLYKNIVSGIRDKNIITSNFQVWSNGGGKRIEGL
YRRRIKEAAMFLSADYTGNV