>940079..940864
MSNWKWCVEDTNGKVIKGWYEDNGTWYYLNDEGVMQTGWLEDKDGRWYYLDESGAMKTGW
LKDNGKWYYLNPIGNGYKGEMYGNCTATIEGKEYKFDSTGAWIEDSLVSSKGIDFIKSWE
GFYPNKYYDCVGVLTQGYGLTGDEIKNLPEQISESEAAALLKKVVNNKYAKAIKDDLDSK
GICLKQHEFDALVSFAYNCGTAGLLGSTLYKNVIAGIRNKDTITSNFQAWSNGGGKRIEG
LYRRRTKEAAMFLDGDYTGNV