>564174..564617
MSNNYNYDVKKHDIVLTIGGIPYALKDYGNDTKATIAYEQDFRTEITGTDGAGTTSENHN
RNAIVTVKIL