>complement(1318550..1319326)
MSNLQVIANEMLPVLENEQGEKFVDARMLHEKLLVNTRFNDWIYRMIGNYGYENGLDFYS
TLSKTNGRPSTNYFLTLDTAKELAMVQNNEMGRAIRKYFIEVEKQARKLATEYPAFSYMI
EDPVARAKKWIEEQQEKQEVLKKLEEQKPKVVFAEAVQTSENTILVKDLATILKQKGLDI
GQNRLFEWLRGSGYLLSKGAYYNKPSQKAMNLGLFEQKTHIHTDRNGLMKTTYTPQVTGK
GQVYLLNKLLEEHNQVII