>1825591..1826598
MSNLNEEVSIKLIGKLTLLLPMLEVDLKKQLEIKHVIDETLYDYDVQTKCTDLVTSDIEE
KATLYLACKKLEGLSPKTLNNYKLFLIKLNMYFTKPCSTIGTMDLRMFLALLGKGKQPST
VNGYITCLKNFFGWLQNEEYIIKNPAFRLKQTKVPKVVRQGYKAENLEKLREACKTEREK
ALFELLDSTACRISEIQNIKLPDINWHEKSIKVLGKGSKERIVYFSTRAKLALENYIKDR
SDNNNSLFISKKFKNKTIGVRSLQNIIKKIYERSGVTERVYAHKFRRTQATRLLNQGMRI
EGVQGILGHTTPTTTQIYAQLSQENLKNEYRRLVV