>2463878..2464636
MSNLLIHEEPLLVLPGLASRIGLNEAIFLQQIHYWLNRSKHFYDERNWVYNSVAEWVKQF
PFWSENTIRRIVKNLEDEQLLVIGNYNRAKFDKTKWYSINYEKLRLLESTNDVPNLGRRS
TQNGQMDVPNLGKPIPETNTETTSEIKEYIVEIVNYLNDVCGSSYRLTSKKTQTLIKTRL
VEGFTVDNFKTVIDTKAKEWLRTEQAKYLRPETLFGTKFEGYLQQGKVEGKHGSSKGNRY
SKDPFEEDDLPF