>678467..679120
MSNKYCQALVELRNKPAHELKEVGDQWRTPDNIFWGINTLFGPFVLDLFTDGDNAKCAAY
YTAEDNALAHDWSERLAELKGAAFGNPPYSRASQHEGQYITGMRYIMKHASAMRDKGGRY
VFLIKAATSEVWWPEDADHIAFIRGRIGFELPAWFIPKDEKQVPTGAFFAGAIAVFDKTW
KGPAISYIGRDELEACGEAFLAQVRQQAEKLVREMAA