>3364142..3365821
MSNKVSHQLSHLMLRGQTYYTNFKMKGSTKSIRLSLGTDSLRQAQAMMSRISPYIPLVQS
GAMSVEAFKSKLNGMTDLTKQDLDTFLFRTLEADIIEAEYIPQLGRLAKEMGTPISKPDD
TAGQAHEYAKAAQSWVFEGNDGTVKLIKSHFQHQNIDPSSLLNEISEASTKLDMSKSKVY
QAYQAFYNGDFLKYEQLVNSLKSQLSTESHLSHNSIKRDHVTSTPELSINPAITLSAAWQ
MFVEEKGKHWRLPVAKENQRFYEVLLFVVSDIPVDAITKQHIREALQVAKNLPSRTIKPY
NSMSLLECIGLIKRDDYDVPEEDLISSEHVYKHLKIWRSLLSTYLVGQKDILLKSPTEGI
NYEVTSNRGGYYSAKEMIKLKSYLNELPYNDRRKLYFLTLIYTGARRGEIADIRKESIKQ
NDDTGRYYISIKGGKTKHAKRNVPIHKSIEEALLKRIETLSHSDQIFSDLPDYTTTTNLW
VSVMRELEIPDHDESGLKRRIHSLRHTFISKAITVIANVALIQFVVGHSRTRNLGMTDIY
AHPPTIKDLLPVVDCIDSV