>111676..112878
MSLSIRDSLNKRRPVAEESAPEQAKMRAEWDGTAGFIQTGKVSDDFDEQDFEGILNEFAD
ELHYDPAKVEIAGNPQVVVWETGFRNKDGEWEKHKHHSWRYHLAVRRWAVDLPALYAEVR
RTKSVQPKKPTGESTVVVCWADIQTGKVDHLGGVKELLLRLQEKRENLNAYLKRSRFDRI
IIADVGDIVEGFDNVTAQTRTNGLSLMDQVEVAATEFWKTITLCAKHAPVDVLSIPSNHG
QWRRGKDLVGKPTDDWGLAISKRLEWHNNPDNQGPNLPVEFHRPPEWCETLQFDVRGTRL
GLAHGHQASGADRVKTWWEKMTHGGVMDCHVLLTGHFHYASLRPHGRDQVTGKARWHIQA
STLDNGSAWVMNKMGEDGDPALTVFQINNDGFDVQSFALL