>complement(2723272..2724840)
MSLGFTYKGIHSFDKHVEIIDIKPPLFPQNEGNTESVSGRIGAFYFGPNVGQRGIQLEIQ
IIGDSLKELSERATSVADWLMQVDAEERSLVIDDAPEKTYYGRFEGSTDLDRLLYNGRAT
LNFVCSDPYVYYEQEEFELTSESNKLPVRGSQPTSPVIGAVIKQDVTYIAVSNKEDYLYI
GEGVDPDSGETPVKPSEIILNDPMNVLATWTPMQQSDLTFQLDANNGIIDGSFTSTANVF
RASDYGVGAQWHGPMSKVVLPQAQDNWRVRMRLQNIASAQKQQGKLEVYLVDEKGAKIAT
FQIKDNAANTEVNIVKISIGDQNVANYPEKDLFNEAGKVTKTYKTVSTRKKVNGKYKTVT
EKVQTGAYNEYRDFYGYFILTKIGNQFTAEIIKLDSNIKPVWTKKKVFVDTANKYTKKLA
QLNIYAAASGTHDPNRDLFFTDTLVEKLNIVANTAPQVIAHASDELMFDFETETIYKNGI
PFMQNLAIGSHFFKLFGGTTEVLNVSPFEAADWTVYVRPRTF