>1437065..1437385
MSKSERINITVVAEKRINGKPIKSDEPFYNCWCEILQLYGTELYQAINIKLENTIIFKVR
YCKLLEQLQDKKEYKVNFKGHTYKIYHTDFAKEYKKYILLKCDFIK