>46737..47444
MSKQLIYSGKAKDIYTTEDENLIISTYKDQATAFNGVKKEQIAGKGVLNNQISSFIFEKL
NVAGVATHFVEKLSDTEQLNKKVKIIPLEVVLRNYTAGSFSKRFGVDEGIALETPIVEFY
YKNDDLDDPFINDEHVKFLQIAGDQQIAYLKEETRRINELLKVWFAEIGLKLIDFKLEFG
FDKDGKIILADEFSPDNCRLWDADGNHMDKDVFRRGLGELTDVYEIVWEKLQGLK