>24614..25321
MSKQLIYSGKAKDIYTTEDENLIISTYKDQATAFNGVKKEQIAGKGVLNNQISSFIFEKL
NVAGVATHFVEKLSDTEQLNKKVKIIPLEVVLRNYTAGSFSKRFGVDEGIALETPIVEFY
YKNDDLDDPFINDEHVKFLQIAGDQQIAYLKEETRRINELLKVWFAEIGLKLIDFKLEFG
FDKDGKIILADEFSPDNCRLWDADGNHMDKDVFRRGLGELTDVYEIVWEKLQELK