>24513..25220
MSKQLIYSGKAKDIYTTEDENLIISTYKDQATAFNGVKKEQIAGKGVLNNQISSFIFEKL
NVAGVATHFVEKLSDTEQLNKKVKIIPLEVVLRNYTAGSFSKRFGVDEGIALETPIVEFY
YKNDDLDDPFINDEHVKFLQIAGDQQIAYLKEETRRINELLKVWFAEIGLKLIDFKLEFG
FDKDGKIILADEFSPDNCRLWDADGNHMDKDVFRRGLGELTDVYEIVWEKLQELK