>1245793..1246437
MSKLGKQDVYYFEGLDDILIAMMTTKDAVGTEPAFGEVVRLPIATKLGIKGNGTALEKWA
SSKMFRRVSRETKHEIALDHVGIPIAVMDEIKGLIAQSGVTFGKNTAREFPYFAFGFIGN
IENGGKKAVWYPKTQLSNVIDEEYTTAEDETKIDDVTANFVSTGLTYNNVMYSSFDSNRD
SASIELFEKFIAQPVYDEEQWKKLAGPSRGGGSE