>1835169..1836527
MSKKKKKEKVFKFQPFSDKQVQVLTWWNEVSPVHDKDILIADGSVRAGKTVVMSLSFVMW
ATDEFDDENFAMCGKTIGSLRRNVIKPLKKMLKGRGYKCKDHRSSNENYLTISKNGRSND
FYLFGGKDEGSQDLIQGITLAGVLFDEVALMPQSFVNQATSRCSVDGAKMWFNCNPDGPY
HWFKTEFLDKLKEKNAVHLHFTMDDNLSLSERVKERYKRMYSGIFYKRYILGLWCLAEGV
IYDMFNEDNHKVETIKRRYEKYYVSIDYGTQNATVFLLWGLYQDKWYIVKEYYYSGRNTG
IQKADIQYSKDLKKFLGDIIPVKIIVDPSAASFIKQLRDDGFKNILPANNDVLDGIRTVA
SALSIGLFYVNECCQNTLKEFSSYVWDAKKGSKGIEEVIKENDHAMDAIRYFVYTILRFK
VEEYDDAIYQKGKGVVKNNASDPYGRKGGTVF