>762975..764834
MSKGTTSQDAPFGTLLGYAPGGVAIYSSDYSSLDPQEYEDDAVFRSYIDDEYMGHKWQCV
EFARRFLFLN