>586353..586583
MSKEILKIIRENDGSIDIKTIENINIAELYRVVVDSVAIVTELMLKDLDEVKYQKFKKSI
KEDLARAVDEGYTKLI