>443674..444117
MSIFPFISPELAAVNSDPVDLPLFREYAYDFKANALKLKDGKTYLVEGNEALQIWIYKAL
LTPRFRHVAYTKAYGSEIHTLLGQAVSRDILESELRRFIIEALMVNPYIVELNGFRFEFS
RAGVTVYFDCTTVYGEMRQSYVYEGGV