>complement(2595678..2596721)
MSHHHAPVDFEKEASILRNHFNNAEIDLLLLIKKHVMHGAKNPTKWKFIQQSRLIKFKRE
LKAHISLFKDETRDKIDKLTYRVYLECVKEYEDEMEARYQTKKEVDIQNDDYLSESDALI
QISEDIANYWQKIAPSKYKQVVKETKDNNGILKYAIATSLINVLGDGIRNVIDQSGRKYR
PGAYMEMASRGAFFNVGLNAMKRVLGRYEHELVQVSAHVRSCPRCAPWQGEVLSVNYESN
EYKTLQEAENDGLFHPNCHHFLYSYFEGDETDEPIPYDEEEYEAQSKQRYYERGIRDWKT
KDILAEGPSKQYTAGKVRQWEEALQDHLNNNRFLERELDREIIKASK