>282238..282369
MSGHHDHVITKTPYSWFFCVGLFCRCCADLAGGLNHHYGDAAM