>complement(2046089..2046625)
MSFIKTFSGKHFYYDRINKDDIDINDIAVSLSNICRFAGHLSHFYSVAQHAVLCSQLVPQ
EFAFEALMHDATEAYCQDIPAPLKRLLPDYKRMEEKIDAVIREKYGLPPVMSTPVKYADL
IMLATERRDLGLDDGSFWPVLEGIPATEMFNVIPLAPSHAYGMFMERFNELSELHKCA