>2263296..2264129
MSFIGLAKATFYHWKNRLDEVNPDQDLINEIRDIFEGNYEAVGYRYINQELRARGKVVNH
KKIQRLKRENNIQCKVFTRKSRKYNSYKGTVGTTAKNKIRRRFHTTVPHQKITTDTTEFK
YYIKDNAGNMQVKKLYLDPFMDMFNSEILSYRISTSPNGKAIMEGLEEAIQITSDCPFRR
TFHSDQGWGYQMKAYVRRLKYKQIFQSMSRKGNCLDNSLMENFFSILKQSMYYGKVFHSF
EELKLAIQNFIHYYNHKRRKAKLNWLSPVEYRLKYVS