>2038758..2039495
MSETYNKNAAEKDKNADHIFEIKGIMRFPERLKEAIGDISIRSFAKKCGLSEAVVRNYLG
GKTFPSLDKLALISEISNKPLEWLCSGATTDYSVSEPSAFYSIPMDEFVMIPGYRIQVSA
GHGALNPENMEPTRYLAFRRKWLNYRGFNEKDLAIVWAKGDSMEPTIHNNDTLVVHMARN
KPQDGHIYIFRNGDELFVKRYQSMLGTWRLISDNAFYSPVDIPKQEQHQFDVVGQVVHIA
KDIGD