>complement(45879..47063)
MSETRFHGARVTENTDLVTAINDVDSSVIGIVATADDADAKLFPLNKPTLLTRVNDVLGK
CGTTGTLYRALKAIADQVSTKVIVVRVAEHKEEDGKTQDQLVIGGSEDDGSYTGMYALLV
AEQDESIGYRPRILAAPELDTEAVTKSLCVIAGKLRAFVYASCHGCNTMAEAITYRQKFN
EREVMLLWPDFIAYNPKSGENETFPAPAYACGLRAYIDHEQGWHKSLSNVPVKNVLGMSR
HVFWSLQAEDSDANSLNNKEITTIIRRNGFRFWGNRTPETNAYIFEVYTRTAQVLADSIA
EAQFETIDSPLTPANVKDVISAIRAKLDSLVTAGKLIGAECWYDIVDNSTTNLRQGRVRI
RYKYTPVPPLEDMELYQSFTDEFFGPAFAVLGGA