>25773..26795
MSEKNAYAKSGVDVEAGYEVVERIKKHVARTERAGVMGALGGFGGMFDLSKTGVREPVLV
SGTDGVGTKLMLAIKYQQHDTIGQDCVAMCVNDIIAAGAEPLYFLDYVATGKNEPAKLEQ
VVAGVAEGCVQAGAALIGGETAEMPGMYGEDDYDLAGFAVGVAEKSQIIDGSKVKEGDIL
LGLASSGIHSNGYSLVRRVFADYTGNEVLPELEGKQLKDVLLEPTRIYVKAVLPLIKEEL
VNGIAHITGGGFIENVPRMFADDLAAEIDEDKVPVLPIFNAIEKYGDIKHEEMFEIFNMG
VGLMLAVSPENVNRVKELLDEPVYEIGRIIKKADDSVVIK