>1984320..1984679
MSEINYQEGHEKVGQAKPVAWRYRYVKKGVTDFQGKQWVGDWKYVPTKEDCNDRPNYEIQ
ALFTAPPASVTSEGLVKAVRFYEQVRREDPPVETGAWKDAIDWVLKEACLVVNTGIKGG