>complement(1653746..1654732)
MSEILDAISALGDATADMTVAKESFEAVRQDAEQAISDHLTEDNAHSQYVKTDRFEQVKK
LPIYPEVMSDDNRLNMMLENGHLIIEDDQIIRLYGWLEVNTSDYAVKSFPIAETKTYHLR
FNLTDGFYLKDVSDVEYNPDSLDESDATFDTNYDDMNLALVYNGLLMRCIHTHQLSKTAL
FSGDGSLLVPVCPRLRSMRLLFSNLEPTGSESQALRIPASVENSGQGFFKTNSSNNTYDS
YWTDATAIALDTNNNGNDTSVCENTIAFSPRLQRFQTNQWFTELHDSHTHEFLLRSERGV
CLPIWQTHGMSLNYTNIVSANITVEYLR