>2223960..2225159
MSEDNEVFVYPELTGRCRIYTDVAKITSENIFQVLEEAMTIHMKNVDDMVLLMRYEKGIQ
PLVRKKIIRKEVNIKVSDNLANQITEFKLGYVWGQPITYVQRGNKDLKKSTEKENDFQDD
SISMLNELNDAEYAFSKDQELGRFVEITGVGYQFVDIKRNFDGLCPFDLVTLNPLFTFCI
YRNSALQEKLAGVTFCRTKNGTVYYTVFTPDTRYEIKDMREITNGEKPKNPWSFMQHSGE
INPLKMIPIVEFNRATDRTGCFERQISDMNALNVEVSDFANAVAQTTQEVFFGVGFELPK
DDNGKTQAPVGGQWIIANNTGNGGTPLLKAISSTFDYSGVQENIVSKRNTILQRAYVPIQ
TDPGGGSTGSAMNMSSGWSAAETVLARKNRFYAVEKRKS